Achizitii publice

 

Asistenta si reprezentare în fața organelor competente în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de OUG 34/2006, modificată, în domeniul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică prevăzute de OUG 54/2006 și a celorlalte acte normative cu relevantă în domeniu.

 

 

 

Noutati & Evenimente

La data de 01 februarie 2014 au intrat în vigoare următoarele acte normative: noul Cod penal, pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012, noul Cod de procedura penală, pus în aplicare prin Legea nr. 255/2013  și Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele de judiciare în cursul procesului penal.   La data de 15 februarie 2013 a intrat in vigoare noul Cod de procedura civila.   Prin OUG nr. 44/2012 s-a dispus amânare intrării în vigoare a noul Cod de procedură civilă pentru data de 01 februarie 2013. Anterior, actul normativ urma să intre în vigoa

© Copyright Cabinet de avocat
Covaci Lavrin-Ioan. 2011
Design by Azzaro Co.