Onorarii

 

Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

 

 Stabilirea onorariilor percepute de Cabinetul nostru depinde de  următoarele elemente:

 

   a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;

   b) natura, noutatea şi dificultatea cazului;

   c) importanţa intereselor în cauză;

   d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;

   e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;

   f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;

   g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

   h) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze.

pentru a asigura servicii legale performante.

 

Onorariile pot fi stabilite astfel:

   a) onorarii orare;

   b) onorarii fixe (forfetare);

   c) onorarii de succes.

   d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) şi c).

 

Noutati & Evenimente

La data de 01 februarie 2014 au intrat în vigoare următoarele acte normative: noul Cod penal, pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012, noul Cod de procedura penală, pus în aplicare prin Legea nr. 255/2013  și Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele de judiciare în cursul procesului penal.   La data de 15 februarie 2013 a intrat in vigoare noul Cod de procedura civila.   Prin OUG nr. 44/2012 s-a dispus amânare intrării în vigoare a noul Cod de procedură civilă pentru data de 01 februarie 2013. Anterior, actul normativ urma să intre în vigoa

© Copyright Cabinet de avocat
Covaci Lavrin-Ioan. 2011
Design by Azzaro Co.