Drept societar

 

  preluari de societati comerciale

  infiintari societati comerciale

  infiintari asociatii si fundatii

  infiintari persoane fizice autorizate

  restructurare de capital

  inregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru

  divizare companii

  fuziune si achizitii companii

  dizolvare si lichidare companii

  cesiune (cumparare si vanzare) de actiuni si parti sociale

  transformare juridica (S.R.L., S.A., etc.)

  suspendare temporara a activitatii companiilor

  excludere si retragere asociati

  numiri, revocari si schimbari de administratori

  numire, schimbare/modificare comisie de cenzori

  prelungire sau reducere durata de functionare a companiilor

  majorare sau reducere de capital social

  aporturi la capitalul social (natura, moneda)

  reevaluare de capital social

  modificari ale obiectului de activitate (adaugare, reducere)

  inregistrarea sau modificarea de embleme

  schimbarea sediului social al companiilor in alte judete

  reorganizare si faliment

  obtinerea si consilierea pentru obtinere a autorizarilor si aprobarilor necesare.

  recunoasterea hotararilor judecatoresti straine.

  reprezentarea societatilor comerciale in orice tip de relatie de afaceri.

Noutati & Evenimente

La data de 01 februarie 2014 au intrat în vigoare următoarele acte normative: noul Cod penal, pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012, noul Cod de procedura penală, pus în aplicare prin Legea nr. 255/2013  și Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele de judiciare în cursul procesului penal.   La data de 15 februarie 2013 a intrat in vigoare noul Cod de procedura civila.   Prin OUG nr. 44/2012 s-a dispus amânare intrării în vigoare a noul Cod de procedură civilă pentru data de 01 februarie 2013. Anterior, actul normativ urma să intre în vigoa

© Copyright Cabinet de avocat
Covaci Lavrin-Ioan. 2011
Design by Azzaro Co.