Despe Noi

 

Cabinetul de avocat ”Covaci Lavrin-Ioan” este membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România și al Baroului București.

 

Cabinetul își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/1995, modificată, ale Statutului profesiei de avocat și ale celorlalte acte normative aplicabile în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

Noutati & Evenimente

La data de 01 februarie 2014 au intrat în vigoare următoarele acte normative: noul Cod penal, pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012, noul Cod de procedura penală, pus în aplicare prin Legea nr. 255/2013  și Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele de judiciare în cursul procesului penal.   La data de 15 februarie 2013 a intrat in vigoare noul Cod de procedura civila.   Prin OUG nr. 44/2012 s-a dispus amânare intrării în vigoare a noul Cod de procedură civilă pentru data de 01 februarie 2013. Anterior, actul normativ urma să intre în vigoa

© Copyright Cabinet de avocat
Covaci Lavrin-Ioan. 2011
Design by Azzaro Co.